Spoločnosť AIR - TRANSPORT EUROPE sa stala členom ICAR-CISA

Podľa šéfpilota VZZS ATE Viliama Kriváka, členstvo v tomto prestížnom združení znamená pre ATE predovšetkým možnosť prístupu k najnovším trendom v postupoch a technike zachraňovania v horskom teréne , špeciálne vo vysokohorskom teréne a v neprístupnom teréne. „ Je to organizácia, ktorá sa týmto zaoberá už veľmi dlho a tí prevádzkovatelia, ktorí sú členmi, sú vlastne lídri na svetovom trhu. Dá sa od nich veľa čerpať, jednak čo sa týka skúseností, tak aj čo sa týka taktiky a postupov.“ To však ani zďaleka nie je všetko. Členstvo ATE v ICAR-CISA má podľa šéfpilota Viliama Kriváka aj ďalší dôležitý aspekt, ktorý sa týka spolupodieľania na vytváraní dôležitých pravidiel a noriem: „Aktuálne sa takto pripravuje pripomienkovanie zavádzania jednotných postupov a noriem pri postrojoch a lanách, ktoré sa musia používať pod vrtuľníkom a rovnako tak aj na materiál, ktorým sa postroje a laná spájajú.“
Členovia Medzinárodnej komisie pre záchranu v horách ICAR-CISA sa s činnosťou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR-TRANSPORT EUROPE bližšie zoznámili už v roku 2010, počas konania kongresu ICAR-CISA vo Vysokých Tatrách. Počas návštevy základne Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR - TRANSPORT EUROPE v Poprade sa členovia ICAR Komisie pre leteckú záchranu na čele s jej predsedom, pilotom Patrickom Fauchère, zoznámili s fungovaním Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Postupy používané pri záchranných akciách, technické vybavenie ako aj zázemie pre výcvik posádok ohodnotil Patrick Fauchère ako vysoký európsky štandard. VZZS ATE je súčasťou integrovaného záchranného systému. V rokoch 1994 - 2010 vykonala ATE v rámci VZZS 11 587 zásahov a jej vrtuľníky nalietali viac ako 13 500 letových hodín. Zásahy uskutočnené ATE v r. 1998 počas záplav na východnom Slovensku boli ocenené Ministerstvom vnútra SR a AIR AMBULANCE Journal v New Yorku. V roku 2010 získala spoločnosť ATE Cenu časopisu RESCUE REPORT Za zásluhy o rozvoj modernej leteckej záchrany na Slovensku. Na podujatí Zlatý záchranárky kríž bol zároveň ocenený zásah posádky VZZS ATE, ktorá v nebezpečnom prostredí pomáhala mužovi napadnutom medveďom. V krajinách V4 patrí ATE prvenstvo v lietaní pomocou nočného videnia Night Vision Goggles pri záchranných akciách. Od r. 2004 je ATE členom EHAC (Európskeho výboru VZZS a leteckej záchrany). Spoločnosť AIR - TRANSPORT EUROPE v súčasnosti prevádzkuje vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu v siedmich strediskách na Slovensku. Vrtuľníky sú v pohotovosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. VZZS je súčasťou Integrovaného záchranného systému a v prípade núdze je dostupná na tel. číslach 112 a 155. ATE prevádzkuje tiež vlastný dispečing na telefónnom čísle 18 155. Posádky ATE zasahujú najmä pri úrazoch v horských oblastiach, v lesných terénoch a odľahlých lokalitách, pri dopravných nehodách, záplavách či hromadných nešťastiach. Vrtuľníky sa často využívajú aj pri neonatologických a iných medzinemocničných prevozoch pacientov a transportoch pre transplantačný program.