K tomu, aby ste sa začlenili do komunity našich darcov, je potrebné kompletne a pravdivo vyplniť online prihlášku a uhradiť darovanú čiastku na účet VZZS ATE. Ako prejav vďaky pripravila spoločnosť ATE pre všetkých svojich darcov systém benefitov. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese info@ate.sk.

Ako uhradiť darovanú čiastku?

 1. Platobnou kartou prostredníctvom platobného systému Card Pay.
 2. Prevodom na účet
  • číslo účtu: 2623136050/1100
  • IBAN: SK62 1100 0000 0026 2313 6050
  • BIC/SWIFT: TATRSKBX
  • Variabilný symbol: bude vygenerovaný po vyplnení prihlášky a zaslaný na váš e-mail
  • Adresa banky: Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská Republika
 3. Poštovou poukážkou na účet (vyššie)
 4. Osobne, v sídle spoločnosti ATE

Koľko darovať?

Každý darca môže podporiť činnosť Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby podľa vlastných možností, platia však nasledujúce pravidlá:

 1. Najmenšia darovaná suma je 15 € na osobu nad 18 rokov a kalendárny rok.
 2. Na rodinu s dieťaťom do 18 rokov platí minimum 33 € a na každé ďalšie dieťa do 18 rokov 5 €.
 3. Na dospelú osobu s dieťaťom do 18 rokov platí minimum 18 €, každé ďalšie dieťa do 18 rokov 5 €.

Kedy dostanem Kartu darcu?

Po vyplnení prihlášky a poukázaní daru na príslušný účet vám bude zaslaná Karta darcu s evidenčným číslom a menom. Karta darcu platí do 30. apríla nasledovného kalendárneho roka. Jej platnosť si môžete predĺžiť opätovným poukázaním daru v nasledujúcom roku. Nezabudnite uviesť meno a priezvisko alebo číslo vašej karty.

Kartu darcu by ste mali nosiť vždy pri sebe, symbolizuje vaše členstvo a bude vás oprávňovať k užívaniu benefitov, ktoré ATE ponúka svojim darcom.

Darcom sa môže stať len fyzická osoba. Spoločnosť ATE si vyhradzuje právo neprijať dar od osoby, ktorá sa dopustila konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého by spoločnosť ATE utrpela ujmu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o Kartu darcu nás neváhajte kontaktovať na info@ate.sk.

Karta darcu