Platí sa za záchranu vrtuľníkom?

AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o. má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré sídlia na území Slovenskej republiky. Pre všetkých občanov, ktorí sú v nich poistení, je záchrana vrtuľníkom plne hradená z ich zákonného zdravotného poistenia. Cudzinci z krajín Európskej únie by si pred cestou mali zabezpečiť Európsku kartu zdravotného poistenia – záchrana vrtuľníkom bude potom hradená z ich zákonného zdravotného poistenia v ich rodnej krajine. Občanom z ostatných krajín (mimo Európskej únie) odporúčame pred cestou na Slovensko uzatvoriť si komerčné poistenie zahŕňajúce poistenie rizika liečebných nákladov a zároveň sa informovať o výške poistného krytia.

Kto tvorí posádku vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby?

Posádku vrtuľníka tvoria: pilot, lekár a záchranár.

Ako sa možno stať jej členom?

Samozrejme ako pri výkone iných povolaní je potrebné odborné vzdelanie a prax. U pilota je to licencia obchodného alebo dopravného pilota, typová kvalifikácia (to zabezpečujeme my), minimálny nálet 1000 hodín, schopnosť vykonávať nočné lety, zdravotná kvalifikácia I. triedy a preferujeme pilotov, ktorí majú skúsenosti s lietaním s lanom v podvesnom zariadení alebo navijakom. Lekár musí byť po atestácii z Urgentnej medicíny, prípadne z Anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo to môže byť lekár zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Záchranár musí mať minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v odbore Zdravotnícky záchranár, prax na oddelení Urgentnej zdravotníckej starostlivosti (Centrálne príjmy) alebo v Pozemnej záchrannej službe, tiež môže mať prax na Oddelení ARO alebo JIS a musí absolvovať ďalšie povinné odborné školenia.