Občianske združenie Spolok priaznivcov leteckej záchrany združuje od r. 2015 priaznivcov letectva a leteckej záchrannej služby, ktorí sa venujú modelárstvu, fotografovaniu vrtuľníkov a lietadiel, histórii letectva a dobrovoľnej záchrannej činnosti, majú záujem o spoločné akcie a organizujú ich, pomáhajú pri organizovaní podujatí zameraných na náuku o poskytnutí laickej prvej pomoci a prevencii outdoorových úrazov detí aj dospelých.

Občianske združenie Spolok priaznivcov leteckej záchrany je právnickou osobou, ktorá vznikla v súlade so Zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Vďaka vám sa posúvame ďalej

Z výnosu z 2 % bol v roku 2018 usporiadaný Deň otvorených dverí v stredisku Krištof 06 v Žiline, ktorý bol určený pre širokú verejnosť. Aj vďaka týmto finančným príspevkom sme pre vás mohli zabezpečiť informačný materiál nielen pre dospelých, ale aj pre deti s cieľom čo najviac priblížiť prácu leteckých záchranárov.

Svojimi doteraz darovanými 2 % spolu s príspevkami našich donorov ste nám významnou mierou prispeli k zakúpeniu intraoseálnych vŕtačiek (Arrow® EZ-IO® Intraosseous Vascular Access System), ktoré pribudli do nepovinnej medicínskej výbavy všetkých siedmich staníc VZZS. Do štyroch základní (Poprad, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava) pribudli postupne automatické resuscitačné prístroje EasyPulse, ktoré dokážu pri zástave srdca vykonávať nepretržité kompresie hrudníka v akejkoľvek situácii. Vďaka týmto pomôckam sa otvárajú úplne nové možnosti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v urgentnej medicíne.

„Vaša priazeň a dôvera nás motivuje pracovať s ešte väčším nasadením, aby sme ľudom, ktorí potrebujú našu pomoc poskytli najlepšiu možnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť.“

Ďakujeme