7 stredísk

na Slovensku

S povolením Ministerstva Zdravotníctva SR prevádzkuje spoločnosť AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

2 strediská

v Českej republike

Na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva ČR prevádzkujeme stredisko Leteckej záchrannej služby Olomouckého kraja - Kryštof 09 (Zdravotnícka záchranná služba Olomouckého kraja) a od 1.1.2021 aj Leteckú záchrannú službu Moravskosliezskeho kraja - Kryštof 05 (Zdravotnícka záchranná služba Moravskosliezského kraja).

Pohotovosť

vzlet do niekoľkých minút

V súčasnosti je Vrtuľníková záchranná zdravotná služba v pohotovosti 24 hodín denne - 7 dní v týždni - 365 dní v roku

Dispečing

na telefónnom čísle 18 155

Dispečing Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE prijíma požiadavky na zásah vrtuľníka a koordinuje činnosť stredísk VZZS ATE.

Rýchlosť a dostupnosť

VZZS je súčasťou integrovaného záchranného systému: voľbou jednotného čísla tiesňového volania 112 sa volajúci dovolá na koordinačné stredisko, ktoré bezodkladne zabezpečí potrebné opatrenia a záchranné zložky pre poskytnutie pomoci. VZZS je privolaná všade tam, kde je nevyhnutný rýchly zásah lekára a šetrný transport pacienta. Dovolať sa na dispečing Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby sa dá aj priamo na čísle 18 155.

Vrtuľníky sa často využívajú aj pri medzi-nemocničných prevozoch pacientov a transportoch pre transplantačný program. AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré sídlia na území Slovenskej republiky. Pre všetkých občanov, ktorí sú v nich poistení, je záchrana vrtuľníkom plne hradená z ich zákonného zdravotného poistenia.

Výhodou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je predovšetkým rýchlosť a dostupnosť. Tieto faktory zohrávajú veľkú úlohu pri záchrane ľudského života, prispievajú k zníženiu utrpenia pacientov a znižujú tiež riziko neskorších vážnych zdravotných komplikácií. Posádky ATE zasahujú pri úrazoch v horských oblastiach, v lesných terénoch a odľahlých lokalitách, pri dopravných nehodách, záplavách či hromadných nešťastiach.

Vrtuľníkmi a sanitným lietadlom preváža ATE pacientov nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na špecializované zdravotnícke pracoviská v zahraničí, prípadne zo zahraničia do našich zdravotníckych zariadení.

V súčasnosti je Vrtuľníková záchranná zdravotná služba v pohotovosti 24 hodín denne - 7 dní v týždni - 365 dní v roku.

V rokoch 1994 – 2020 vykonala ATE v rámci VZZS (na Slovensku a v Čechách) spolu 30 557 zásahov a jej vrtuľníky nalietali viac ako 30 100 letových hodín.

Zásahy uskutočnené ATE v roku 1998 počas záplav na východnom Slovensku boli ocenené Ministerstvom vnútra SR a AIR AMBULANCE Journal v New Yorku.

Od roku 2004 je ATE členom EHAC (Európskeho výboru VZZS a leteckej záchrany). V roku 2011 sa ATE stala členom Medzinárodnej komisie pre záchranu v horách ICAR-CISA. V krajinách V4 patrí ATE prvenstvo v lietaní pomocou nočného videnia Night Vision Goggles pri záchranných akciách.

Deň v stredisku VZZS ATE

rokov v letectve

zásahov

+

letových hodín