1

Zavolajte pomoc

Ak nevyhnutne potrebujete pomoc VZZS, volajte 112, alebo aj priame číslo 18 155 - kedykoľvek, cez deň aj v noci.

2

Opíšte situáciu

Popíšte zranenie a situáciu, v ktorej sa nachádzate, informujte o počasí, poskytnite spätný kontakt na váš mobilný telefón.

3

Čakajte na mieste

Nepremiestňujte sa, zostaňte na mieste nehody.

4

Začnite resuscitovať

Ak viete, začnite s poskytovaním základnej prvej pomoci.

5

Nemávajte!

Po prílete vrtuľníka zdvihnite ruky nad hlavu do tvaru V. Nemávajte!

6

Spolupracujte so záchranármi

Po prílete záchranárov, dodržujte ich inštrukcie.

Dispečing

ATE prevádzkuje vlastný dispečing na tel. č. 18 155

V pohotovosti je 24 hodín denne - 7 dní v týždni - 365 dní v roku. Dispečing Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE prijíma požiadavky na zásah vrtuľníka a koordinuje činnosť stredísk VZZS ATE.

Výhodou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je predovšetkým rýchlosť a dostupnosť. Tieto faktory zohrávajú veľkú úlohu pri záchrane ľudského života, prispievajú k zníženiu utrpenia pacientov a znižujú tiež riziko neskorších vážnych zdravotných komplikácií.

Kto hradí záchranu vrtuľníkom?

AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o. má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré sídlia na území Slovenskej republiky. Pre všetkých občanov, ktorí sú v nich poistení, je záchrana vrtuľníkom plne hradená z ich zákonného zdravotného poistenia.

Cudzinci z krajín Európskej únie by si pred cestou mali zabezpečiť Európsku kartu zdravotného poistenia – záchrana vrtuľníkom bude potom hradená z ich zákonného zdravotného poistenia v ich rodnej krajine.

Občanom z ostatných krajín (mimo Európskej únie) odporúčame pred cestou na Slovensko uzatvoriť si komerčné poistenie zahŕňajúce poistenie rizika liečebných nákladov a zároveň sa informovať o výške poistného krytia.

Žiadosti o prepravu

Užitočné tlačivá určené pre revíznych resp. ošetrujúcich lekárov, žiadajúcich vrtuľníkovú dopravu pacienta Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou AIR - TRANSPORT EUROPE.