mapa stredísk OLOMOUC – KRYŠTOF 09 OSTRAVA - KRYŠTOF 05 ŽILINA – KRIŠTOF 06 TRENČÍN – KRIŠTOF 07 BRATISLAVA – KRIŠTOF 01 NITRA – KRIŠTOF 05 BANSKÁ BYSTRICA – KRIŠTOF 02 POPRAD - KRIŠTOF 03 KOŠICE – KRIŠTOF 04
POPRAD - KRIŠTOF 03

V tejto stanici ako v prvej začala spoločnosť prevádzku dňa 1.4.1995, avšak záchrannú činnosť vykonávala v spolupráci s Nemocnicou Poprad už od roku 1991. Posádky z tohto strediska vykonávajú väčšinu zásahov v náročných podmienkach Vysokých, Západných a Belianskych Tatier a v Slovenskom raji. Nedostupné terény v tomto regióne si vyžadujú častejšie používanie špeciálnych prostriedkov ako sú napríklad navijak a podves.

Sídlo stanice: Letisko Poprad - Tatry

Telefón: 18 155, 052 7763 444
Fax: 052 7881 603

E-mail: ate@ate.sk, lzs@ate.sk

OLOMOUC – KRIŠTOF 09

Na základe súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky, zahájila slovenská letecká spoločnosť ATE 1.1.2017 svoju pôsobnosť v stredisku Zdravotníckej záchrannej služby olomouckého kraja, čím rozšírila svoju pôsobnosť v leteckej záchrannej službe za  hranice Slovenskej republiky.

Sídlo stanice: Zdravotnícka záchranná služba olomouckého kraja

Hněvotínská 60
Olomouc 772 00
Česká Republika

Telefón: +420 585 544 200, +420 585 223 693

E-mail: info@zzsol.cz

OSTRAVA – KRIŠTOF 05

Svoju pôsobnosť v Českej republike rozšírila spoločnosť ATE od 1.1.2021 o stredisko Leteckej záchrannej služby Moravskosliezskeho kraja (Ostrava).

Sídlo stanice: Zdravotnícka záchranná služba Moravskosliezského kraja

Výškovická 2995/40
Zábřeh
700 30 Ostrava

Telefón: +420 950 730 401
Fax: +420 596 789 397

E-mail: zzsmsk@zzsmsk.cz

ŽILINA – KRIŠTOF 06

Na základe získania Povolenia MZ SR na prevádzkovanie Ambulancií Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby prevzala ATE 9.11.2009 prevádzku v Stanici VZZS Žilina.

Sídlo stanice: areál FNsP v Žiline

Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603

E-mail: ate@ate.sk, lzsza@ate.sk

TRENČÍN – KRIŠTOF 07

Stanicu VZZS v Trenčíne otvorila spoločnosť ATE dňa 10.12.2009.

Sídlo stanice: letisko v Trenčíne

Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603

E-mail: ate@ate.sk, lzstn@ate.sk

BRATISLAVA – KRIŠTOF 01

Stanica bola znovuotvorená 15.8.2001. V jej záchrannej činnosti prevažujú zásahy pri dopravných nehodách a sekundárne transporty pacientov z rôznych častí Slovenska na špecializované zdravotnícke pracoviská v Bratislave. Posádka tohto strediska vykonáva aj repatriačné lety pre našich občanov s lietadlom.

Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603

E-mail: ate@ate.sk, lzsba@ate.sk

NITRA – KRIŠTOF 05

Stanicu VZZS prevádzkujeme od 1.2.2006. Posádky vykonávajú primárnu záchrannú činnosť a sekundárne lety na južnom Slovensku.

Sídlo stanice: letisko v Nitre - Janíkovciach

Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603

E-mail: ate@ate.sk, lzsnr@ate.sk

BANSKÁ BYSTRICA – KRIŠTOF 02

V tejto stanici sme otvorili prevádzku v rovnakom termíne ako stanicu Bratislava - 15.8.2001. Posádky zasahujú najmä pri úrazoch v Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre. V lete roku 2007 bola v areáli Rooseveltovej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici otvorená nová moderná stanica VZZS ATE s hangárom.

Sídlo stanice: areál FNsP F. D. Roosevela v Banskej Bystrici

Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603

E-mail: ate@ate.sk, lzsbb@ate.sk

KOŠICE – KRIŠTOF 04

V stanici VZZS Košice sme od roku 1990 poskytovali technické zázemie (vrtuľník, pilota, obslužný personál) a zdravotnícky personál. Vybavenie a organizačné zabezpečenie vykonávala ZS Košice. Od 1.1.2006 prevzala spoločnosť AIR - TRANSPORT EUROPE jej komplexnú prevádzku. Výrazný podiel na zásahoch predstavujú neonatologické a pediatrické transporty na špecializované pracoviská.

Sídlo stanice: areál Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach

Telefón: 18 155
Fax: 052 7881 603

E-mail: ate@ate.sk, lzske@ate.sk