AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. (ATE) prevádzkuje Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu v siedmich operačných strediskách na Slovensku a v dvoch v Českej republike (Olomouc a Ostrava). S poskytovaním leteckej záchrany má ATE dlhoročné skúsenosti. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE je pre slovenských občanov a zahraničných turistov v pohotovosti 24 hodín denne - 7 dní v týždni - 365 dní v roku.

VZZS je súčasťou integrovaného záchranného systému, v prípade núdze je dostupná na tel. číslach 112 a 155. ATE prevádzkuje tiež vlastný dispečing priamo na čísle 18 155. Posádky ATE zasahujú najmä pri úrazoch v horských oblastiach, v lesných terénoch a odľahlých lokalitách, pri dopravných nehodách, záplavách či hromadných nešťastiach. Vrtuľníky sa často využívajú aj pri neonatologických a iných medzinemocničných prevozoch pacientov a transportoch pre transplantačný program.

V rokoch 1994 – 2020 vykonala ATE v rámci VZZS (na Slovensku a v Čechách) spolu 30 557 zásahov a jej vrtuľníky nalietali viac ako 30 100 letových hodín.

Zásahy uskutočnené ATE v r. 1998 počas záplav na východnom Slovensku boli ocenené Ministerstvom vnútra SR a AIR AMBULANCE Journal v New Yorku. Od r. 2004 je ATE členom EHAC (Európskeho výboru VZZS a leteckej záchrany). V r. 2011 sa ATE stala členom Medzinárodnej komisie pre záchranu v horách ICAR-CISA. V krajinách V4 patrí ATE prvenstvo v lietaní pomocou nočného videnia Night Vision Goggles pri záchranných akciách.


Ďalšie ATE divízie

V rámci leteckého priemyslu poskytuje AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. nasledovné služby:

Medicínske lety
Prenájom EXECUTIVE JET
Vrtuľníkové servisné stredisko
Obchodné oddelenie
Letecká škola