Prúdové lietadlo Cessna Citation 550 Bravo prevádzkuje spoločnosť tiež pre účely medicínskych letov. Skúsený odborný personál ATE a špičkové medicínske vybavenie lietadla sú zárukou profesionálneho transportu pacientov zo Slovenska do špecializovaných zdravotníckych zariadení v zahraničí a späť. Pacient je prevážaný na modernom polohovateľnom ležadle so zodpovedajúcim medicínskym vybavením: k dispozícii je transportný ventilátor najmodernejšej generácie MEDUMAT Transport, ktorý umožňuje umelú pľúcnu ventiláciu dospelého i detského pacienta vo viacerých podporných a riadených režimoch, transportný monitor vitálnych funkcií CORPULS 3 s bezdrôtovým prenosom z pacientskeho modulu, 2x infúzna pumpa BRAUN compact umožňujúca kontinuálne podávanie medikamentov a ďalší špeciálny zdravotnícky materiál.

Spoločnosť ATE spolupracuje v rámci medicínskych letov so slovenskými zdravotnými poisťovňami. Pri repatriačných letoch spolupracuje ATE so zazmluvnenými asistenčnými službami.

Požiadavky na realizáciu medicínskeho letu a cenovú kalkuláciu zasielajte na sales@ate.sk.


Ďalšie ATE divízie

V rámci leteckého priemyslu poskytuje AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. nasledovné služby:

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba
Prenájom EXECUTIVE JET
Vrtuľníkové servisné stredisko
Obchodné oddelenie
Letecká škola