2008-08-01

Tento kontrakt predstavuje prvý krok programu obnovy flotily spoločnosti Air Transport Europe spol. s r. o., ktorý je zameraný na splnenie prísnych prevádzkových požiadaviek a zlepšenie prepravných kapacít pri zásahoch. Air Transport Europe spol. s r. o. výberom typu Grand a existujúceho typu A109 K2 potvrdila dôveru k najpokročilejším dvojmotorovým vrtuľníkom spoločnosti AgustaWestland pre LZZS a zásahy v horách na svete.

Táto objednávka znamená vstup najpredávanejšieho dvojmotorového vrtuľníka „Grand light“ najnovšej generácie na slovenský trh prevádzkovateľov vrtuľníkovej prepravy a pripojenie sa k ďalším zákazníkom a používateľom typu Grand pre LZZS a záchranu v horách v rozličných geografických a meteorologických podmienkach Európy.

S najvyššou cestovnou rýchlosťou, výkonom kategórie „A/Trieda 1“ prevádzkových schopností za všetkých podmienok a s najväčšou a najkomfortnejšou kabínou v triede „ľahkých dvojmotorových“, vrtuľník typu Grand stanovuje nové štandardy na trhu vrtuľníkov tohto typu. Za účelom plnenia úloh pre VIP klientov, LZZS a záchranu v horách, sme obdržali objednávky na viac ako 230 vrtuľníkov od 130-tich zákazníkov z takmer 30 krajín sveta. Verzia Grand, ktorá je určené aj pre LZZS a záchranu v horách, je založená na princípe modulov s pevným vybavením a rozličnými modulmi, ktoré môžu byť rýchlo nainštalované, alebo odstránené. Okrem toho, špecifický strop a špecifická podlaha kabíny boli navrhnuté pre možnosť inštalovania rozličných modulov pre LZZS a záchranu v horách. Oxygenerátor je umiestnený na ľavej strane kabíny a je schopný poňať až 4 kyslíkové fľaše (maximálna kapacita 2360 litrov). Prvotriedna cestovná rýchlosť typu Grand (259 km/hod) taktiež znamená dosiahnutie miesta zásahu o 20 % skôr, než konkurenčné typy vrtuľníkov, čo v praxi predstavuje ušetrenie nevyhnutného času na prevoz pacienta z miesta zásahu do najbližšej nemocnice. Prvý vrtuľník by mal byť dodaný v roku 2010. Air Transport Europe spol. s r. o., založená v roku 1991, je Slovenským prevádzkovateľom vrtuľníkovej prepravy a špeciálnych leteckých prác, vrátane služieb pre LZZS a záchranu v horách, založenej na 24 hodinovej operačnej báze, 7 dní v týždni. Na základe licencie Ministerstva zdravotníctva ATE zabezpečuje služby pre LZZS a záchranu v horách na 5-tich zo 6-tich základní na Slovensku. Spoločnosť ATE je taktiež prevádzkovateľom služieb údržby, generálnych opráv, úprav a modernizácií, dodávok náhradných dielov a autorizovaného servisného centra pre vrtuľníky typu A109 K2.