2007-06-12

Stredisko LZZS ATE v B. Bystrici prevádzkuje LZZS ATE v Poprade. Vzniklo v roku 1987. Nový hangár a sociálne priestory pre posádku sú prvé tohto druhu na Slovensku. Posádke posytujú zázemie a nemocnici dokonalý a rýchly zdravotnícky a záchranársky servis s dobre vycvičenou posádkou a vrtuľníkom vybavaným prístrojmi na urgentnú medicínu. Investorom bola firma AIR TRANSPORT EUROPE Poprad, projektant : In. Miloslav Neuman AIDI- architektonický ateliar Kežmarok. Stavbu zhotovil TRISTAV STAVBY B. Bystrica. Začiatok výstavby november 2006, odovzdanie do užívania máj 2007.