2007-05-26

Aj tento úspech dokazuje, že na Slovensku máme vynikajúco odborne a fyzicky pripravených záchranárov, ktorí sú schopní zvládnuť aj najnáročnejšie záchranné akcie.