Záchranné akcie banskobystrickej posádky posledný aprílový deň

Posledný aprílový deň 🚁 leteli naše posádky na pomoc niekoľkým pacientom. Banskobystrická začala dopoludnia záchrannou akciou v Jasnej, kde zo svahu odviezla zraneného, mladého lyžiara a transportovala do DFNsP v Banskej Bystrici. Ďalší let smeroval do Rákošskej Bane k pacientovi s akútnym infarktom myokardu, po ktorom leteli na pomoc aj ďalšiemu pacientovi s rovnakou diagnózou do Prievidze a pacientke so srdcovým zlyhaním do Rimavskej Sobote. Títo pacienti boli letecky prevezení a odovzdaní do starostlivosti lekárom SÚSCCH v Banskej Bystrici. V závere dňa bola banskobystrická posádka privolaná na pomoc aj dvojmesačnému chlapčekovi, ktorý potreboval urgentný prevoz z Prievidze do UN v Martine...