Slovenské a české posádky  záchranárskych vrtuľníkov ATE pomohli v roku 2021 viac ako 3000 pacientom

Slovenské a české posádky záchranárskych vrtuľníkov ATE pomohli v roku 2021 viac ako 3000 pacientom

V roku 2021 vzlietli záchranárske vrtuľníky vo svojom charakteristicky červeno-bielom prevedení spoločnosti AIR-TRANSPORT EUROPE zo siedmich stredísk na Slovensku a z dvoch stredísk v Českej republike na pomoc 3101 pacientom. Zásahy na území SR: Slovenské posádky záchranárskych vrtuľníkov v trojčlennom zložení pomohli v roku 2021 ľuďom v tiesni a chorým pacientom spolu 1987-krát, čo predstavuje 11 %-ný nárast záchranárskych letov oproti roku 2020. Z toho 896-krát leteli záchranári v rámci primárnych zásahov k pacientom priamo do terénu. Zvyšné lety (1091) tvorili medzinemocničné, tzv. sekundárne transporty. Do terénu boli vrtuľníky najčastejšie privolávané k dopravným nehodám vozidiel, cyklistov, či chodcov. V lesnom teréne, na lyžiarskych svahoch, či turistických chodníkoch pomohli 117 pacientom a do ťažko prístupného vysokohorského terénu leteli 95-krát. Práve pri zásahoch, pri ktorých nemôže vrtuľník pristávať, využívajú posádky špeciálnu záchrannú činnosť. Techniku vysadenia priamo do terénu pomocou palubného navijaka využili v roku 2021 posádky celkovo 161-krát, z toho 101-krát len popradská základňa, pre ktorú sú charakteristické práve zásahy v horách. Štatistika leteckej záchrannej služby už niekoľko rokov po sebe potvrdzuje, že najčastejšou indikáciou pre vzlet záchranárskeho vrtuľníka býva diagnóza akútny infarkt myokardu. Viac ako 600 pacientov sa s týmto ochorením v roku 2021 viezlo na palubách záchranárskych vrtuľníkov, ktoré smerovali priamo do špecializovaných kardiocentier. Druhú najpočetnejšiu skupinu (viac ako 200) tvorili pacienti s cievnou mozgovou príhodou.

Pri plánovaných transplantáciách je využitie leteckej techniky obrovským časovým benefitom, pretože prevoz odobratého orgánu, transplantačného tímu, či samotného príjemcu je potrebné zabezpečiť čo najrýchlejšie. Vďaka využitiu vrtuľníkov a lietadla v rámci transplantačného programu dostalo šancu na plnohodnotnejší život v roku 2021 viac ako 40 čakateľov na transplantáciu orgánu. Na palube prúdového lietadla Cessna Citation 550 Bravo previezol v roku 2021 kapitán so svojím záchranárskym tímom celkovo 33 pacientov. Osemnásti z toho boli prevážaní medzi jednotlivými nemocnicami v rámci územia SR, 15 pacientov smerovalo do zahraničia, z toho najčastejšie išlo o detských pacientov, ktorí potrebovali prevoz do špecializovanej kliniky na transplantáciu pečene detí v nemeckom Essene.
Čo sa týka pohlavia, 69 % pacientov tvorilo mužskú populáciu, 31 % pacientov ženskú populáciu. Na palubách vrtuľníkov previezli posádky v roku 2021 aj 16 novorodencov v inkubátoroch. Spomedzi všetkých siedmich základní vykonalo najviac záchranných akcií stredisko v Banskej Bystrici (385), nasledoval Trenčín (330) a do tretice to boli Košice (304). Výraznejší pokles zásahov do terénu bol zaznamenaný predovšetkým na začiatku a v závere roka 2021, kedy pandémia ochorenia Covid-19 dosahovala svoj vrchol. Znížením mobility a vychádzok ľudí zároveň klesla úrazovosť a s ňou priamo súvisiaca potreba pomoci leteckých záchranárov. Na druhej strane sa ale zvýšili požiadavky o letecké prevozy pacientov s týmto ochorením. „V rámci medzinemocničnej výpomoci sme na základe požiadaviek operačných stredísk v uplynulom roku transportovali 63 pacientov s ochorením COVID-19 z najviac vyťažených nemocníc do tých, ktoré ešte dokázali prijímať pacientov,“ uviedla riaditeľka VZZS MUDr. Iveta Križalkovičová. „Aj v tomto roku chceme napredovať a podieľať sa na zlepšovaní poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientom. V oblasti prevádzky vrtuľníkov naše letové posádky budú naďalej prechádzať náročným udržiavacím výcvikom, ktorý bude prebiehať na výcvikových zariadeniach pre simuláciu letu v mestách Valencia (Španielsko ) a Albertville (Francúzsko). Pre zlepšenie zásahov v nočných podmienkach budú posádkam obmenené a doplnené okuliare pre nočné videnie, ktoré patria medzi najmodernejšie prostriedky tohto druhu. Svoje úsilie chceme zamerať aj na spoluprácu s rezortom zdravotníctva v oblasti zlepšovania podmienok pre pristávanie našich vrtuľníkov v jednotlivých nemocniciach, ktoré nemajú tzv. certifikované heliporty, čo má zásadný vplyv na bezpečnosť leteckej prepravy. Výsledok by v končenom dôsledku mali pocítiť aj samotní pacienti, v zmysle zlepšenia dostupnosti leteckej záchrannej služby,“ uviedol víziu pre nasledujúce obdobie letový riaditeľ ATE, Ing. Peter Dobrota.

Zásahy v ČR: Základňa leteckej záchrannej služby v Olomouckom kraji v roku 2021 zaznamenala mierny (2,5 %-ný) nárast zásahov oproti roku 2020. Celkovo ich bolo 537, z toho 366 tvorili primárne zásahy v teréne na základe tiesňového volania. Najčastejšie išlo o lety k dopravným nehodám, resuscitáciám, pádom z výšky, popáleninám či alergickým a anafylaktickým reakciám. Dominovali tiež lety na pomoc pacientom so srdcovým kolapsom a cievnou mozgovou príhodou. V rámci plánovaných sekundárnych prevozov transportovali posádky novorodencov, či tehotné pacientky do špecializovaných pracovísk v Prahe. Pri štyroch zásahoch v ťažko dostupnom teréne využili záchranári techniku palubného navijaka. Susedná základňa v Moravskosliezskom kraji, ktorá do prevádzky spoločnosti ATE pribudla v januári 2021 uskutočnila zo všetkých prevádzkovaných základní spoločnosťou ATE najviac záchranných misií. Spolu ich bolo 577, pričom 554 tvorili primárne lety, 23 letov bolo plánovaných vopred ako sekundárne lety. Vrtuľník EC135, ktorý bol primárne nasadený do služby LZS tohto kraja, so sebou priniesol vo výbave aj techniku palubného navijaka, ktorá nahradila dovtedy používanú lanovú techniku pomocou podvesného zariadenia. Vďaka nej záchranári podstatne urýchlili a zjednodušili 21 technických akcií v náročnom horskom teréne.