Vrtuľníky a lietadlá AIR – TRANSPORT EUROPE budú aj najbližších šesť rokov pomáhať pacientom na celom území Slovenska

Vrtuľníky a lietadlá AIR – TRANSPORT EUROPE budú aj najbližších šesť rokov pomáhať pacientom na celom území Slovenska

Spoločnosť AIR – TRANSPORT EUROPE (ATE) pôsobí v leteckej záchrane viac ako 28 rokov. Za jej úspechmi a dobre odvedenou prácou stojí tím zohratých ľudí z radov pilotov, lekárov, záchranárov, mechanikov a manažérov. Spoločnosť sa dlhodobým úsilím, vytrvalou prácou a strategickými rozhodnutiami rozvíjala a postupne sa jej podarilo získať pozíciu prevádzkovateľa všetkých základní leteckej záchrannej služby na Slovensku. Od roku 2017 sa stala prevádzkovateľom aj stanice leteckej záchrannej služby Olomouc v susednom Česku. Na základe výberového konania prijal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rozhodnutie vydať ATE povolenie na prevádzkovanie ambulancie Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby vo všetkých siedmich strediskách na Slovensku na nasledujúcich šesť rokov. „Z rozhodnutia o vydaní nových povolení pre prevádzkovanie všetkých stredísk VZZS máme veľkú radosť. Ako pokračujúci prevádzkovateľ leteckej záchrany sa budeme usilovať o neustále zvyšovanie úrovne kvality poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti. Je to pre nás obrovská výzva, ktorú berieme s veľkým rešpektom a zároveň motivácia pracovať s ešte väčším nasadením, aby sme pacientom, ktorí potrebujú našu pomoc, poskytli najlepšiu možnú prednemocničnú starostlivosť. V prvom rade chcem týmto vyjadriť svoju veľkú vďaku našim posádkam a servisnému tímu. Bez ich profesionálneho a ľudského prístupu a tímového ducha by sme tento úspech len ťažko dosiahli. Zároveň verím, že investície, ktoré sme v uplynulom období vynaložili do leteckej záchrany, či už do zázemia, techniky alebo do medicínskeho vybavenia, prinesú očakávaný efekt a udržia našu spoločnosť medzi najlepšími európskymi poskytovateľmi leteckej záchrany,“ uzavrel Milan Hoholík, konateľ spoločnosti AIR – TRANSPORT EUROPE.