Pietna spomienka na obete leteckých nehôd

Pietna spomienka na obete leteckých nehôd

Tlačová správa: Pietna spomienka na obete leteckých nehôd 28.07.2022

Dnešnou zádušnou svätou omšou spomíname na obete leteckých nehôd záchranárskych vrtuľníkov na Slovensku. Tento deň bol vybratý pri príležitosti oslavy mena Krištof, ktorý sa považuje za volací znak vrtuľníka alebo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. S úctou si dnes pripomíname ich každodennú obetavú prácu, plné nasadenie a profesionalitu, ktorou sa vždy snažili zachrániť nejeden ľudský život, či zdravie. Žiaľ, ich životy vyhasli práve pri plnení tohto poslania a osud im nedoprial viac pomáhať. Spolu s nimi zahynuli na palubách aj dvaja pacienti, ktorým taktiež patrí naša spomienka. Naši drahí kolegovia navždy zostanú v našich srdciach a spomienkach.
Česť vašej pamiatke!