Do flotily leteckých záchranárov pribudli 3 vrtuľníky

Do flotily leteckých záchranárov pribudli 3 vrtuľníky

Na začiatku každého nového roka bilancujeme ten predošlý. Rok 2020 bol zvláštny, bol náročný. Zložitým situáciám, ktorým sme počas neho čelili, zrejme budeme určitý čas čeliť aj naďalej a proti neviditeľnému nepriateľovi zvanému pandémia COVID-19, zdá sa, budeme musieť nielen ako zdravotníci, ale predovšetkým ako celá spoločnosť ešte zabojovať. Takmer tri dekády lietajú posádky spoločnosti AIR-TRANSPORT EUROPE nepretržite na pomoc tým, ktorí potrebujú urgentnú zdravotnú starostlivosť a rýchly prevoz do koncového zdravotníckeho zariadenia. Inak tomu nebolo ani v roku 2020. Zo svojich siedmich základní na Slovensku a jednej základne v susednom Česku leteli záchranári na pomoc spolu 2351 pacientom. Z nich bolo 38 prevezených na palube medicínsky upraveného prúdového lietadla Cessna, pričom najčastejšie smeroval kapitán s posádkou do nemeckého Düsseldorfu a do českej Prahy. Celková bilancia za rok 2020 hovorí o viac ako 16 %-nom poklese záchranárskych letov v porovnaní s rokom 2019. Situácia s pandémiou COVID-19 sa každopádne výrazným spôsobom podpísala aj pod využitie záchranárskych vrtuľníkov. V zmysle prijatých opatrení proti šíreniu choroby COVID-19 sa výrazne znížila mobilita ľudí, obmedzili sa vychádzky do hôr a výlety, s čím súvisela nižšia úrazovosť a teda aj priamo potreba pomoci a zásahu leteckých záchranárov. Najčastejšou indikáciou pre vzlet záchranárskeho vrtuľníka bola aj uplynulý rok diagnóza – akútny infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda. Každá sekunda v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu, aby sa eliminovalo riziko neskorších vážnych zdravotných komplikácii. V nedostupnom teréne pre pozemnú záchranu a vo vysokohorskom prostredí pomohli záchranári spolu 210 pacientom, pričom 171-krát použili špeciálnu záchrannú činnosť. Vďaka technike palubného navijaka dokázali posádky evakuovať zranených z terénu do niekoľkých minút. Pre uľahčenie a najmä urýchlenie záchrany pacientov bol touto technikou v roku 2020 vybavený aj záchranársky vrtuľník pôsobiaci v českom Olomouci a od 1. januára 2021 aj vrtuľník LZS v Ostrave. Pri dopravných nehodách záchranári ošetrili a do nemocníc previezli viac ako 200 pacientov. Najvyťaženejším strediskom bolo v roku 2020 stredisko Záchrannej zdravotnej služby v Olomouci, ktoré vzlietlo na pomoc spolu 524-krát. Aj tu bol zaznamenaný pokles zásahov o 14 %. Na Slovensku to bola základňa v Košiciach, ktorá bola pre pomoc a záchranu ľudom v tiesni vyslaná spolu 323-krát. Nasledovala základňa v Banskej Bystrici so svojimi 303 záchrannými akciami a do tretice to bol Trenčín, ktorý vzlietol na pomoc 285-krát. Spomedzi zahraničných pacientov najčastejšie ošetrili posádky pacientov českej národnosti (31), nasledovali poľskí pacienti (25) a napokon rakúski pacienti (7). Pri porovnaní pohlavia tvorilo 68 % ošetrených pacientov mužskej populácie a 32 % ženskej populácie. „V rámci testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sme sa podieľali aj na plošnom testovaní, následne sme kontinuálne testovali našich zamestnancov, aby sme zabezpečili bezproblémový chod prevádzky VZZS. Celkovo sme k dnešnému dňu odobrali takmer 1000 vzoriek, pri ktorých sme zachytili 9 pozitívne testovaných ľudí,“ zhodnotila riaditeľka divízie Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, MUDr. I. Križalkovičová. V priebehu roka 2020 pribudli postupne do flotily spoločnosti ATE ďalšie tri vrtuľníky typu Eurocopter EC 135, ktoré boli určené do prevádzky Leteckej záchrannej služby v českom Olomouci a Ostrave, jeden bude nasadený do služby na Slovensku. „Teším sa, že naše dlhodobé úsilie napredovať a neustále zlepšovať svoje služby sa premietlo do reálnej podoby, keď sme od 1. januára 2021 zahájili ďalšiu prevádzku leteckej záchrannej služby v ČR, celkovo tak deviatu. Za úspechom expanzie našej spoločnosti samozrejme stojí zohratý tím zamestnancov, bez odhodlania a vytrvalosti ktorého by sa nám tento cieľ nepodarilo naplniť. Verím, že svoje dlhoročné skúsenosti a prax v záchrane leteckou technikou naplno uplatníme aj v stredisku v Ostrave,“ uzavrel riaditeľ spoločnosti, Milan Hoholík.